Szkolenia

W naszej ofercie mamy dwa szkolenia:

  1. Poprawne językowo redagowanie pism – szkolenie stacjonarne.
    Wydaje się, że każdy, kto pozytywnie zdał egzamin dojrzałości i może pochwalić się maturą z języka polskiego, powinien w miarę przyzwoicie i poprawnie posługiwać się mówionym i pisanym językiem ojczystym. I tak w zasadzie jest w większości przypadków. Jest jednak jeden problem: od managera, urzędnika wymagany jest relatywnie wyższy poziom świadomości zasad rządzących wysławianiem się, a przede wszystkim przelewaniem myśli, decyzji, wytycznych na pismo. Pismo poprawne, czyli zwięzłe, zrozumiałe i jednoznaczne dla podwładnego czy obywatela. Tego uczymy na szkoleniu, a wiedzę, doświadczenie i materiały szkoleniowe mamy z najwyższej półki.
    Szkolenia odbywają się przy minimalnej wielkości grupy wynoszącej 3 osoby. Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych jednego dnia (zazwyczaj od 9:00 do 16:00). Są dwie przerwy na kawę i obiadowa. Uczestnicy dostają materiały. Miejsce szkolenia do uzgodnienia. Cena za 1 osobę wynosi 890 zł. Program dostępny na życzenie.
  1. Używanie programu MS Word do prawidłowego przygotowywania pism i dokumentów – szkolenie indywidualne on-line.Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają i wykorzystują najpopularniejsze narzędzia programu Word, ale chcą usprawnić swoją pracę i w maksymalny sposób wykorzystać w praktyce edytor tekstów.  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą tworzyć profesjonalne dokumenty i szablony. Na podstawie wiedzy przekazanej na szkoleniu uczestnicy będą w stanie poprawnie technicznie przygotowywać profesjonalne dokumenty.
    Szkolenia obywają się poprzez Skype lub TeamViewer. Czas trwania szkolenia to 8 godzin lekcyjnych (do ustalenia ile dni i ile godzin każdego dnia). Cena za 1 osobę wynosi 240 zł. Program dostępny na życzenie.

Skontaktuj się z nami